Servicii

Bd. Iuliu Maniu, nr. 7, Corp A, Sc. 2, Et. 2
Birou SPH A2-28
Sector 6, Bucureşti

Telefon/Fax 031 432 75 86

CUI RO 32 90 69 92
Reg. Com. J40/2942/2014

Cont RO 72 INGB 0000 9999 0446 5980
ING Office Cotroceni Mall

RomânăEnglish

SERVICII

Asigură servicii către companii private sau instituții publice, având convingerea că prestatorul de servicii trebuie să fie partenerul în dezvoltare și respectare a cadrului de funcționare. Experții participă alături de echipele clienților la realizarea proiectelor și răspund solicitărilor prompt, dedicat și responsabil.

Se furnizează următoarele tipuri de servicii:

  • Asistență și consultanță juridică pentru elaborarea/completarea documentelor de eligibilitate și a celorlalte formulare administrative prevăzute de Ghidurile solicitantului pentru toate tipurile de fonduri nerambursabile, precum și elaborare de cereri de finanțare nerambursabilă;
  • Elaborare strategii de dezvoltare locală/județeană/sectorială, precum și planuri integrate de dezvoltare urbană;
  • Asistență în implementarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile;
  • Asistență în ceea ce privește încheierea și executarea contractelor necesare implementării proiectului;
  • Asistență în ceea ce privește elaborarea documentațiilor de atribuire și derulare a achizițiilor publice sau a celorlalte achiziții efectuate pe baza instrucțiunilor/ordinelor emise de autoritățile de management;
  • Asistență juridică;
  • Asistență în perioada de post-implementare;
  • Analiză și verificare a condițiilor artificiale în contextul implementării proiectelor cofinanţate prin FEADR din PNDR (detalii)


Processing...