Analiză și verificare a condițiilor artificiale în contextul implementării proiectelor cofinanţate prin FEADR din PNDR

Bd. Iuliu Maniu, nr. 7, Corp A, Sc. 2, Et. 2
Birou SPH A2-28
Sector 6, Bucureşti

Telefon/Fax 031 432 75 86

CUI RO 32 90 69 92
Reg. Com. J40/2942/2014

Cont RO 72 INGB 0000 9999 0446 5980
ING Office Cotroceni Mall

RomânăEnglish

ANALIZĂ ȘI VERIFICARE A CONDIȚIILOR ARTIFICIALE ÎN CONTEXTUL IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR COFINANŢATE PRIN FEADR DIN PNDR

Pachetul de servicii oferit presupune realizarea următoarelor activităţi:

  • Analiza situaţiei juridice a amplasamentului pe care s-a realizat/urmează să se realizeze investiţia co-finanţată prin FEADR din PNDR 2007-2013, respectiv PNDR 2014-2020 (istoricul exercitării drepturilor reale asupra imobilelor);
  • Analiza situaţiei juridice a beneficiarului finanţărilor nerambursabile acordate prin PNDR (ex. întreprinderi legate);
  • Analiza documentelor specifice implementării proiectelor cofinanţate în cadrul PDNR 2007-2013 şi respectiv 2014-2020
  • Documentare şi analiză a prevederilor legislaţiei europene şi naţionale incidente în materia elaborării şi implementării proiectelor cofinanţate prin FEADR din PNDR, în cadrul perioadelor de programare 2007-2013 şi respectiv 2014-2020, din perspectiva identificării situaţiilor care conduc/sunt asimilate creării de condiţii artificiale în accesarea fondurilor acordate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală în cadrul celor două perioade menţionate
  • Elaborarea memoriului justificativ ce urmează a fi înaintat către AM PNDR (Direcţia Generală de Dezvoltare Rurală din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale)-NU/AFIR, după prezentarea concluziilor beneficiarului, în vederea obţinerii unui punct de vedere oficial cu privire la incidenţa condiţiilor artificiale în contextul implementării proiectelor cofinanţate prin FEADR din PNDR


Processing...